marți, 18 mai 2010

Inside me


In fata mea o umbra.
in spatele ei, o
stea ma priveste tacuta
Uneori stelele seamana cu tine si
totusi umbra aceea....


Oare o umbra poate?
De fapt nu, este doar o 
Umbra....
Tu esti doar o umbra

Un comentariu:

This photo is copyrighted by the photographer and may not be used without permission.